Banshee (1994) by Core Design

Banshee

Screenshot 2 / 12