Banshee (1994) by Core Design

Banshee

Screenshot 3 / 12