Banshee (1994) by Core Design

Banshee

Screenshot 4 / 12