Banshee (1994) by Core Design

Banshee

Screenshot 7 / 12