Banshee (1994) by Core Design

Banshee

Screenshot 8 / 12