Banshee (1994) by Core Design

Banshee

Screenshot 5 / 12