Banshee (1994) by Core Design

Banshee

Screenshot 6 / 12