Banshee (1994) by Core Design

Banshee

Screenshot 9 / 12