Banshee (1994) by Core Design

Banshee

Screenshot 10 / 12