Banshee (1994) by Core Design

Banshee

Screenshot 1 / 12